* 40W 電源分離 6000lm/7000lm 調光/控制/工程 特規 LED密閉燈 (可自送 TAF 測報確認)
* 100-240V 4500lm/4000lm 工程用33W LED密閉燈(日亞) 戶外景觀高燈用(BSMI/節能標章 證書)
* 100-240V 3700lm/3300lm 工程用26W LED密閉燈(日亞) 防爆燈用(BSMI/節能標章 證書)
* 100-240V 1600lm/1525lm 工程用12.5W LED密閉燈(日亞)(BSMI 證書/節能標章申請中)
* 100-240V 1500lm/1350lm 工程用10W LED密閉燈(日亞) 矮燈/草坪燈/防爆燈 用(BSMI 證書/節能標章申請中)
* 100-240V 400lm 4W LED密閉燈(日亞) 走道燈 用
* 100-240V 500lm 4.6W LED蠟燭燈(日亞)
* 100-240V 360lm 4W LED蠟燭燈
* UD 250W 110V/220V 調光器